从开始到现在 – TỪ LÚC BẮT ĐẦU ĐẾN HIỆN TẠI (nhạc phim CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG)

 

从开始到现在

TỪ LÚC BẮT ĐẦU ĐẾN HIỆN TẠI

(nhạc phim CHUYỆN TÌNH MÙA ĐÔNG)

如果这是最好的结局  rú guǒ zhè shì zuì hǎo de jié jú 

Nếu đây là kết cục tốt nhất của đôi ta

为何我还忘不了你 wèi hé wǒ hái wàng bù liǎo nǐ

Sao tôi vẫn không quên được em

时间改变了我们告别了单纯 shí jiān gǎi biàn le wǒ men gào bié le dān chún

Thời gian đã khiến chúng ta thay đổi không còn đơn thuần như ngày xưa

如果重逢也无法继续 rú guǒ chóng féng yě wú fǎ jì xù

Nếu như gặp lại nhau vẫn không thể tiếp tục

失去才算是永恒 shī qù cái suàn shì yǒng héng

Mất đi rồi mới xem như là mãi mãi

惩罚我的认真是我太过天真 chéng fá wǒ de rèn zhēn shì wǒ tài guò  tiān zhēn

sự nghiêm túc của tôi bị trừng phạt, vì tôi đã quá ngây thơ

难道我就这样过我的一生 nán dào wǒ jiù zhè yang guò wǒ de yì shēng

chẳng lẽ tôi cứ phải như vậy trải qua hết cuộc đời này

我的吻注定吻不到最爱的人 wǒ de wěn zhù ding wěn bù dào zuì ài de rén

Nụ hôn của tôi, nụ hôn định mệnh ấy vẫn không thể trao cho người tôi yêu nhất

为你等从一开始盼到现在 wéi nǐ děng cóng yī kāi shǐ pàn dào xiàn zài

Vì em tôi đã chờ đợi từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại

也同样落的不可能yě tong yang luò de bù kě néng

Cũng đều như thế, đó là điều không thể

难道爱情可以转交给别人 nán dào ài qíng kě yǐ zhuǎn jiāo gěi bíe rén

Lẽ nào tình yêu lại có thể chuyển giao cho người khác

但命运注定留不住我爱的人dàn mìng yùn zhù ding liú bù zhù wǒ ài de  rén

Nhưng định mệnh lại định sẵn tôi không thể giữ được người tôi yêu

我不能我怎么会愿意承认 wǒ bù néng wǒ zěn me huì yuàn yì chéng rèn

Tôi không thể, làm sao tôi có thể thừa nhận rằng

你是我不该爱的人 nǐ shì wǒ bù gāi ài de rén

Em là người tôi không nên yêu

如果再见是为了再分 rú guǒ zài jiàn shì wèi le zài fēn

Nếu như gặp lại nhau chỉ để chia ly lần nữa

失去才算是永恒 shī qù cái suàn shì yǒng héng

Mất đi rồi mới xem như là mãi mãi

已死心的记忆为何还要再生yǐ sǐ xīn de jì yì wèi hé hái yào zài sheng

Những ký ức đã chết trong tim tại sao vẫn muốn được hồi sinh

难道我就这样过我的一生 nán dào wǒ jiù zhè yang guò wǒ de yì shēng

chẳng lẽ tôi cứ phải như vậy trải qua hết cuộc đời này

我的吻注定吻不到最爱的人 wǒ de wěn zhù ding wěn bù dào zuì ài de rén

Nụ hôn của tôi, nụ hôn định mệnh ấy vẫn không thể trao cho người tôi yêu nhất

为你等从一开始盼到现在 wéi nǐ děng cóng yī kāi shǐ pàn dào xiàn zài

Vì em tôi đã chờ đợi từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại

也同样落的不可能yě tong yang luò de bù kě néng

Cũng đều như thế, đó là điều không thể

难道爱情可以转交给别人 nán dào ài qíng kě yǐ zhuǎn jiāo gěi bíe rén

Lẽ nào tình yêu lại có thể chuyển giao cho người khác

但命运注定留不住我爱的人dàn mìng yùn zhù ding liú bù zhù wǒ ài de  rén

Nhưng định mệnh lại định sẵn tôi không thể giữ được người tôi yêu

我不能我怎么会愿意承认 wǒ bù néng wǒ zěn me huì yuàn yì chéng rèn

Tôi không thể, làm sao tôi có thể thừa nhận rằng

你是我不该爱的人 nǐ shì wǒ bù gāi ài de rén

Em là người tôi không nên yêu

拿什么作证从未想过爱一个人 ná shén me zuò zhèng cóng wèi xiǎng guò ài yì gè rén

Lấy gì để làm bằng chứng đây, chưa bao giờ nghĩ rằng yêu một người

需要那么残忍才证明爱的深xū yào nà me cán rěn cái zhèng míng ài de shēn

Lại phải tàn nhẫn như thế mới chứng minh được tình yêu sâu đậm

难道我就这样过我的一生 nán dào wǒ jiù zhè yang guò wǒ de yì shēng

chẳng lẽ tôi cứ phải như vậy trải qua hết cuộc đời này

我的吻注定吻不到最爱的人 wǒ de wěn zhù ding wěn bù dào zuì ài de rén

Nụ hôn của tôi, nụ hôn định mệnh ấy vẫn không thể trao cho người tôi yêu nhất

为你等从一开始盼到现在 wéi nǐ děng cóng yī kāi shǐ pàn dào xiàn zài

Vì em tôi đã chờ đợi từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại

也同样落的不可能yě tong yang luò de bù kě néng

Cũng đều như thế, đó là điều không thể

难道爱情可以转交给别人 nán dào ài qíng kě yǐ zhuǎn jiāo gěi bíe rén

Lẽ nào tình yêu lại có thể chuyển giao cho người khác

但命运注定留不住我爱的人dàn mìng yùn zhù ding liú bù zhù wǒ ài de  rén

Nhưng định mệnh lại định sẵn tôi không thể giữ được người tôi yêu

我不能我怎么会愿意承认 wǒ bù néng wǒ zěn me huì yuàn yì chéng rèn

Tôi không thể, làm sao tôi có thể thừa nhận rằng

你是我爱错了的人 nǐ shì wǒ ài cùo le de rén

Em là người tôi đã yêu nhầm

Recent Posts

Leave a Comment