好想好想 – RẤT MUỐN RẤT MUỐN

 

好想好想 Hǎo xiǎng hǎo xiǎng

好想好想和你在一起 Hǎo xiǎng hǎo xiǎng hé nǐ zài yì qǐ

Em rất muốn được cùng anh

和你一起数天上的星星 Hé nǐ yì qǐ shù tiān shàng de xīng xīng

Đếm những vì sao trên trời

收集春天的细雨 Shōu jí chūn tiān de xì yǔ

Thu thập những cơn mưa xuân

好想好想和你在一起 Hǎo xiǎng hǎo xiǎng hé nǐ zài yì qǐ

Em rất muốn được ở bên anh

听你诉说古老的故事 Ting nǐ sù shuō gǔ lǎo de gù shì

Nghe anh kể những câu truyện cổ

细数你眼中的情意 Xì shù nǐ yǎn zhōng de qíng yì

Đôi mắt anh chất chứa biết bao tình ý

好想好想好想好想 Hǎo xiǎng hǎo xiǎng hǎo xiǎng hǎo xiǎng

Em rất muốn rất muốn

好想好想和你在一起 Hǎo xiǎng hǎo xiǎng hé nǐ zài yì qǐ

Rất muốn được cùng anh

踏遍万水千山 Tà biàn wàn shuǐ qiān shān

Đi khắp ngàn sơn vạn thủy

走遍海角天涯 Zǒu biàn hǎi jiǎo tiān yá

Đi đến tận chân trời góc biển

让每一个日子都串连成 Ràng měi yí gè rì zǐ dōu chuàn lián chéng

Để mỗi ngày trôi qua đều trở thành

我们最美丽最美丽的回忆 Wǒ men zuì měi lì zuì měi lì de huí yì

Những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của đôi ta

好想好想和你在一起 Hǎo xiǎng hǎo xiǎng hé nǐ zài yì qǐ

Em rất muốn được ở bên anh

并肩看天边的落日 Bìng jiān kàn tiān biān de luò rì

Sánh vai nhau ngắm mặt trời lặn nơi cuối trời

并肩听林间的鸟语 Bìng jiān ting lín jiān de niǎo yǔ

Sánh vai nhau nghe tiếng chim hót trong rừng sâu

Recent Posts

Leave a Comment