心要让你听见 – MUỐN ĐỂ EM NGHE THẤY CON TIM ANH

心要让你听见

MUỐN ĐỂ EM NGHE THẤY CON TIM ANH

缘份让你我擦肩 yuán fèn rang nǐ wǒ cā jiān

Duyên phận đã để anh và em gặp nhau

没开口却有感觉 méi kāi kǒu què yǒu gǎn jué

Không mở lời nhưng lại có cảm giác

爱情最害怕犹豫 ài qíng zuì hài pà yóu yù

Trong tình yêu sợ nhất là sự do dự

再回头只能怀念zài huí tóu zhǐ néng huái niàn

Khi quay đầu chỉ còn lại hoài niệm

寂寞因你而强烈 jì mò yīn nǐ ér qiáng liè

Cô đơn vì em mà mạnh mẽ trong anh

熬不过漫长午夜  áo bú guò màn cháng wǔ yè

Anh đã không vượt qua nỗi đêm dài

天涯挡不住思念 tiān yá dǎng bù zhù sī niàn

Chân trời cũng không ngăn cản được sự nhớ nhung

渴望着他年他月再相见 kě wàng zhe tā nián tā yuè zài xiāng jiàn

Khát khao một năm nào đó, vào một ngày nào đó được gặp lại em

到那天绝不再让你走过我身边  dào nà tiān jué bù zài rang nǐ zǒu guò wǒ shēn biān

Đến ngày ấy anh tuyệt đối sẽ không để em đi ngang qua đời anh lần nữa

沉默的习惯愿为你改变  chén mò de xí guan yuàn wéi nǐ gǎi biàn

Anh nguyện vì em thay đổi thói quen trầm lặng của mình

心要让你听见爱要让你看见 xīn yào rang nǐ ting jiàn ài yào rang nǐ kàn jiàn

Anh muốn để em nghe thấy con tim anh, để em nhìn thấy tình yêu của anh

不怕承认对你有多眷恋  bú pà chéng rèn duì nǐ yǒu duō juàn liàn

Anh chẳng ngại thừa nhận sự quyến luyến đối với em

想你的时候盼你能收到我的真情留言  xiǎng nǐ de shí hòu pàn nǐ néng shōu dào wǒ de zhēn qíng liú yán

Những lúc nhớ em chỉ mong em có thể nhận được những lời nhắn chân tình của anh

心要让你听见爱要让你看见  xīn yào rang nǐ ting jiàn ài yào rang nǐ kàn jiàn

Anh muốn để em nghe thấy con tim anh, để em nhìn thấy tình yêu của anh

问你是否愿分享每一天 wèn nǐ shì fǒu yuàn fēn xiǎng měi yì tiān

Em có nguyện cùng anh chia sẻ mỗi ngày

把我的遗憾变成感谢  bǎ wǒ de yí hàn biàn chéng gǎn xiè

Để sự tiếc nuối trong anh trở thành một lời cảm ơn

Recent Posts

Leave a Comment