我是一只小小鸟 – TÔI LÀ MỘT CHÚ CHIM NHỎ

我是一只小小鸟

TÔI LÀ MỘT CHÚ CHIM NHỎ

有时候我觉得自己像一只小小鸟 yǒu shí hou wǒ jué de zì jǐ xiàng yī zhī xiǎo xiǎo niǎo

Có đôi lúc tôi cảm thấy bản thân tôi rất giống 1 chú chim nhỏ

想要飞却怎么样也飞不高  xiǎng yào fēi què zěn me yang yě fēi bú gāo

Muốn bay lên, nhưng sao chẳng thể bay cao

也许有一天我栖上了枝头却成为猎人的目标 yě xǔ yǒu yī tiān wǒ qī shàng le zhī tóu què chéng wéi liè rén de mù biāo

Có lẽ một ngày nào đó khi tôi đậu lên 1 cành cây sẽ trở thành mục tiêu của người đi săn

我飞上了青天才发现自己从此无依无靠wǒ fēi shàng le qīng tiān cái fā xiàn zì jǐ cóng cǐ wú yī wú kào

Khi tôi bay lên trời xanh tôi mới nhận ra mình thật sự cô đơn không nơi nương tựa

每次到了夜深人静的时候我总是睡不着 měi cì dào le yè shēn rén jìng de shí hòu wǒ zǒng shì shuì bù zháo

Đêm khuya thanh vắng tôi thường không ngủ được

我怀疑是不是只有我的明天没有变得更好  wǒ huái yí shì bú shì zhǐ yǒu wǒ de míng tiān méi yǒu biàn de gèng hǎo

Tôi hoài nghi phải chăng ngày mai của tôi vẫn sẽ không tốt đẹp hơn hiện tại

未来会怎样究竟有谁会知道 wèi lái huì zěn yang jiū jìng yǒu shuí huì zhī dào

Tương lai sẽ ra sao có ai có thể biết trước

幸福是否只是一种传说我永远都找不到 xìng fú shì fǒu zhǐ shì yì zhǒng chuán shuō wǒ yǒng yuan dōu zhǎo bú dào

Hạnh phúc phải chăng chỉ là truyền thuyết, tôi mãi mãi không tìm thấy

我是一只小小小小鸟 wǒ shì yì zhī xiǎo xiǎo xiǎo xiǎo niǎo

Tôi là một chú chim nhỏ

想要飞呀飞却飞也飞不高 xiǎng yào fēi ya fēi què fēi yě fēi bù gāo

Muốn bay, bay mãi, nhưng sao không thể bay cao

我寻寻觅觅寻寻觅觅一个温暖的怀抱 wǒ xún xún mì mì xún xún mì mì yí gè wēn nuǎn de huái bào

Tôi đã gắng sức tìm kiếm, tìm kiếm một vòng tay ấm áp

这样的要求算不算太高 zhè yang de yāo qiú suàn bù suàn tài gāo

Ước nguyện này phải chăng là quá cao

我是一只小小小小鸟 wǒ shì yì zhī xiǎo xiǎo xiǎo xiǎo niǎo

Tôi là một chú chim nhỏ

想要飞呀飞却飞也飞不高 xiǎng yào fēi ya fēi què fēi yě fēi bù gāo

Muốn bay, bay mãi, nhưng sao không thể bay cao

我寻寻觅觅寻寻觅觅一个温暖的怀抱 wǒ xún xún mì mì xún xún mì mì yí gè wēn nuǎn de huái bào

Tôi đã gắng sức tìm kiếm, tìm kiếm một vòng tay ấm áp

这样的要求算不算太高 zhè yang de yāo qiú suàn bù suàn tài gāo

Ước nguyện này phải chăng là quá cao

所有知道我的名字的人啊你们好不好 suǒ yǒu zhī dào wǒ de míng zì de rén à nǐ men hǎo bù hǎo

Tất cả những bạn biết đến tên tôi, các bạn có khỏe không

世界是如此的小我们注定无处可逃 shì jiè shì rú cǐ de xiǎo wǒ men zhù dìng wú chù kě táo

Thế giới nhỏ bé như vậy, đã định sẵn chúng ta không có nơi chạy trốn

当我尝尽人情冷暖当你决定为了你的理想燃烧 dāng wǒ cháng jìn rén qíng lěng nuǎn dāng nǐ jué ding wèi le nǐ de lǐ xiǎng rán shāo

Khi tôi nếm trải hết mùi vị cuộc sống cũng là lúc tôi quyết định bùng cháy vì lý tưởng của bản thân

生活的压力与生命的尊严哪一个重要 sheng huó de yā lì yǔ sheng mìng de zūn yán nǎ yí gè zhòng yào

Áp lực cuộc sống và sự tôn nghiêm cái nào quan trọng hơn

我是一只小小小小鸟 wǒ shì yì zhī xiǎo xiǎo xiǎo xiǎo niǎo

Tôi là một chú chim nhỏ

想要飞呀飞却飞也飞不高 xiǎng yào fēi ya fēi què fēi yě fēi bù gāo

Muốn bay, bay mãi, nhưng sao không thể bay cao

我寻寻觅觅寻寻觅觅一个温暖的怀抱 wǒ xún xún mì mì xún xún mì mì yí gè wēn nuǎn de huái bào

Tôi đã gắng sức tìm kiếm, tìm kiếm một vòng tay ấm áp

这样的要求算不算太高 zhè yang de yāo qiú suàn bù suàn tài gāo

Ước nguyện này phải chăng là quá cao

Recent Posts

Leave a Comment