童话 – ĐỒNG THOẠI

 In THƯỞNG THỨC TIẾNG HOA

 

童话 tóng huà

忘了有多久 wàng le yǒu duō jiǔ
Đã quên bao lâu rồi

再没听到你 zài méi tīng dào nǐ
Không còn được nghe thấy lời em nói

对我说你最爱的故事 duì wǒ shuō nǐ zuì ài de gù shì
Với anh về câu chuyện mà em yêu thích nhất

我想了很久 wǒ xiǎng le hěn jiǔ
Anh đã nghĩ rất lâu

我开始慌了 wǒ kāi shǐ huāng le
Và anh bắt đầu lo lắng

是不是我又做错了什么 shì bù shì wǒ yòu zuò cuò le shén me
Phải chăng anh lại làm sai điều gì

你哭着对我  nǐ kū zhe duì wǒ shuō
Em khóc và nói với anh rằng

童话里都是骗人的 tóng huà lǐ doū shì piàn rén de
Những câu chuyện đồng thoại đều dối gạt người ta

我不可能是你的王子 wǒ bù kě néng shì nǐ de wáng zǐ
Anh không còn có thể là hoàng tử của em

也许你不会懂 yě xǔ nǐ bù huì dǒng
Có lẽ em không hiểu được

从你说爱我以后 cóng nǐ shuō ài wǒ yǐ hòu
Từ phút giây em nói yêu anh

我的天空星星都亮了 wǒ de tiān kōng xīng xīng doū liàng le
Bầu trời trong anh, ngàn vì sao lấp lánh

我愿变成童话里 wǒ yuàn biàn chéng tóng huà lǐ
Anh nguyện biến thành

你爱的那个天使 nǐ ài de nà gè tiān shǐ
Vị thiên sứ trong đồng thoại mà em yêu nhất

张开双手 zhāng kāi shuāng shǒu
Dang rộng vòng tay

变成翅膀守护你 biàn chéng chì bǎng shǒu hù nǐ
Hóa thành đôi cánh chở che em

你要相信相信我们会 nǐ yào xiāng xìn xiāng xìn wǒ men huì
Em hãy tin rằng chúng ta sẽ

像童话故事里 xiàng tóng huà gù shì lǐ
Sẽ như trong những câu chuyện đồng thoại

幸福和快乐是结局 xìng fú hé kuài lè shì jié jú
Luôn kết thúc trong hạnh phúc và niềm vui

一起写我们的结局 yī qǐ xiě wǒ men de jié jú
Và hãy cùng viết kết cục ấy với anh nhé.

Recent Posts

Leave a Comment

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt