痴心绝对 – SI TÌNH TUYỆT ĐỐI

痴心绝对 chī xīn jué duì

想用一杯latte把你灌醉 Xiǎng yòng yī bēi Latte bǎ nǐ guan zuì

Muốn dùng 1 cốc cafe để cho em say

好让你能多爱我一点 hǎo ràng nǐ néng duō ài wǒ yī diǎn  

Để khiến cho em có thể yêu anh thêm một tí

暗恋的滋味你不懂这种感觉 àn liàn de zī wèi nǐ bù dǒng zhè zhǒng gǎn jué  

Mùi vị yêu thầm em sẽ chẳng bao giờ hiểu

早有人陪的你永远不会 zǎo yǒu rén péi de nǐ yǒng yuǎn bù huì 

Vì từ lâu đã luôn có người ở bên cạnh em 

看见你和他在我面前 kàn jiàn nǐ hé tā zài wǒ miàn qián

Nhìn thấy em và người ấy ở trước mặt anh

证明我的爱只是愚昧 zhèng míng wǒ de ài zhǐ shì yú mèi

Điều đó chứng minh tình yêu của anh chỉ là dại khờ

你不懂我的那些憔悴 nǐ bù dǒng wǒ de nà xiē qiáo cuì

Em sẽ không bao giờ hiểu được những tiều tụy trong anh

是你永远不曾过的体会 shì nǐ yǒng yuǎn bù céng guò de tǐ huì 

Vì đó là những gì em không bao giờ có thể trải nghiệm

为你付出那种伤心你永远不了解 wèi nǐ fù chū nà zhǒng shāng xīn nǐ yǒng yuǎn bù le jiě 

Vì em anh đã đánh đổi mọi thứ, nhưng cảm giác đau lòng ấy em sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu

我又何苦勉强自己爱上你的一切 wǒ yòu hé kǔ miǎn qiáng zì jǐ ài shàng nǐ de yī qiē

Anh đã miễn cưỡng bản thân yêu tất cả của em 

你又狠狠逼退我的防备 nǐ yòu hěn hěn bī tuì wǒ de fáng bèi  

Nhưng em lại nhẫn tâm đẩy lùi sự phòng vệ của anh

静静关上门来默数我的泪 jìng jìng guān shàng mén lái mòshù wǒ de lèi 

Lặng lẽ đóng cửa và đếm những giọt nước mắt của anh

明知道让你离开他的世界不可能会 míng zhī dào ràng nǐ lí kāi tā de shì jiè bù kě néng huì

Đã biết rằng sẽ không thể khiến em rời xa thế giới của người ấy

我还傻傻等到奇迹出现的那一天 wǒ huán shǎ shǎ děng dào qí jī chū xiàn de nà yī tiān

Nhưng anh vẫn ngốc nghếch đợi chờ ngày kỳ tích xuất hiện

直到那一天你会发现 zhí dào nà yī tiān nǐ huì fā xiàn  

Anh cứ chờ cho đến ngày em nhận ra rằng

真正爱你的人独自守着伤悲 zhēn zhèng ài nǐ de rén dú zì shǒu zháo shāng bēi  

Người thật sự yêu em đang một mình gậm nhấm nỗi cô đơn.

Recent Posts

Leave a Comment