GIÁO TRÌNHanh dia dien thay the co giao hien huu

  1. Giáo trình Hán Ngữ (Nhà xuất bản Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh)
  2. Giáo trình “路” (Nhà xuất bản Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh)
  3. Bộ đề HSK (do Trung tâm sưu tầm và biên soạn)
  4. Giáo trình Hoa văn Thương mại (do Trung tâm biên soạn)