HOA VĂN GIAO TIẾP BÀI 1: CÁCH SỬ DỤNG 还是VÀ 或者 TRONG TIẾNG HOA

 In HOA VĂN GIAO TIẾP

Trong tiếng hoa, 还是 và 或者 đều có nghĩa là “hay là, hoặc là”. Nhưng cách sử dụng lại khác nhau.

1. 还是 được dùng trong câu hỏi, 或者 được dùng trong câu trả lời

VD 还是:

a. 你喜欢这个还是那个? nǐ xǐ huān zhè gè hái shì nà gè

    Bạn thích cái này hay là cái kia?

b. 你打算明天还是后天出发?nǐ dǎ suàn míng tiān hái shì hòu tiān chū fā

       Bạn dự định ngày mai hay là ngày mốt xuất phát?

c. 他想去北京还是上海?tā xiǎng qù běi jīng hái shì shàng hǎi

      Cậu ấy muốn đi Bắc Kinh hay là Thượng Hải?

VD 或者:

a. 今天去或者明天去都行 jīn tiān qù huò zhě míng tiān qù doū xíng

       Hôm nay đi hoặc ngày mai đi đều được.

b. 我打算去苏州或者杭州旅行 wǒ dǎ suàn qù sū zhōu huò zhě háng zhōu lǚ xíng

       Mình dự định đi du lịch ở Tô Châu hoặc Hàng Châu

c. 红色或者白色我都喜欢 hóng sè huò zhě bái sè wǒ doū xǐ huān

     Màu đỏ hoặc màu trắng mình đều thích

 

2. 还是 còn có thể đứng đầu câu, chuẩn bị đưa ra sự lựa chọn cuối cùng hoặc lời đề nghị

a. 你的自行车坏了,还是我送你回家吧 nǐ de zì xíng chē huài le, hái shì wǒ sòng nǐ huí jiā ba

   Xe đạp của bạn hư rồi, hay là để mình đưa bạn về nhà nhé. (đưa ra lời đề nghị)

b. 我还是喜欢听汉语歌 wǒ hái shì xǐ huān tīng hàn yǔ gē

   Mình vẫn thích nghe nhạc Hoa. (đưa ra sự lựa chọn cuối cùng)

c. 我还是觉得这条裙子更漂亮 wǒ hái shì jué dé zhè tiáo qún zǐ gèng piāo liàng

    Mình vẫn cảm thấy cái đầm này đẹp hơn. (đưa ra sự lựa chọn cuối cùng)

Recent Posts

Leave a Comment

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt