HOA VĂN GIAO TIẾP BÀI 10: NHỮNG LƯU Ý KHI SỬ DỤNG MẪU CÂU “不管” TRONG TIẾNG HOA

Trong một số từ điển và giáo trình, “不管” thường được dịch là “dù cho, mặc dù”, nhưng chính xác thì “不管”chỉ có 2 nghĩa, đó là “dù...hay không, bất kể”. Khi hiểu sai nghĩa từ, trong quá trình dịch sang tiếng hoa, các bạn sẽ sử dụng sai cấu trúc của  nó.

1. Đằng sau chữ 不管,thông thường sẽ có các từ “怎么,哪儿,谁,什么,多”đi kèm theo, và trong những câu này, 不管 có nghĩa là “bất kể”

        a. 不管是什么事,我都会帮助你。

             Bất kể là việc gì, mình đều sẽ giúp đỡ bạn,

        b. 不管去哪儿,我都要带手机。

             Bất kể đi đâu, mình cũng phải mang theo điện thoại.

        c. 不管明天天气怎么样,我们都去爬山。

             Bất kể ngày mai thời tiết như thế nào, chúng ta cũng đi leo núi.

        d. 不管他是,我都不怕。

             Bất kể cậu ấy là ai, mình đều  không sợ.

        e. 不管困难大,我们都要克服。

             Bất kể khó khăn lớn cỡ nào, chúng ta cũng phải khắc phục.

2. Đằng sau chữ 不管,còn có thể có các từ dưới dạng câu hỏi chính phản như “去不去,下不下雨,买不买,回不回来v....” đi kèm theo, và trong những câu này, 不管 có nghĩa là “dù...hay không”

        a. 不管明天天气好不好,爸爸都要去上班。

            Dù ngày mai thời tiết có tốt hay không, ba cũng phải đi làm,

        b. 不管你来不来,都给我打个电话。

            Dù bạn có đến hay không, cũng gọi điện thoại cho mình nhé.

        c. 不管你爱不爱我,我都会继续爱你。

             Dù em có yêu anh hay không, thì anh vẫn sẽ tiếp tục yêu em.

 

***Chú ý: 不管 chỉ có thể dịch là “bất kể” hoặc “dù...hay không”, tuyệt đồi không dịch thành “mặc dù, dù cho”, vì nếu các bạn hiểu sai, các bạn sẽ viết ra các câu sai dưới đây:

        a. 不管下大雨,我都要去游泳。Mặc dù mưa to, mình cũng muốn đi bơi.

(nếu bạn dịch 不管 là “mặc dù, dù cho” , bạn sẽ không phát hiện được lỗi sai của câu này.)

Đằng sau 不管 không có các từ “怎么,哪儿,谁,什么,多”, cũng không có những từ dưới dạng câu hỏi chính phản như “去不去,下不下雨,买不买,回不回来 v.v....”. Nên viết lại thành

不管有没有下雨,我都要去游泳。(dù có mưa hay không, mình cũng muốn đi bơi)

        b. 不管你不去,我都会去。Mặc dù bạn không đi, mình vẫn sẽ đi.

(tương tự ví dụ trên, nếu bạn dịch 不管 là “mặc dù, dù cho” , bạn sẽ không phát hiện được lỗi sai của câu này.)

Đằng sau 不管 không có các từ “怎么,哪儿,谁,什么,多”, cũng không có những từ dưới dạng câu hỏi chính phản như “去不去,下不下雨,买不买,回不回来 v.v....”. Nên viết lại thành

不管你去不去,我都会去。(dù bạn có đi hay không, mình vẫn sẽ đi)

        c. 不管你没钱,我都会一辈子跟着你,不离不弃。Mặc dù anh không giàu, em vẫn sẽ theo anh hết suốt cuộc đời này, không bao giờ xa rời.

(tương tư ví dụ trên, nếu bạn dịch 不管 là “mặc dù, dù cho” , bạn sẽ không phát hiện được lỗi sai của câu này.)

Đằng sau 不管 không có các từ “怎么,哪儿,谁,什么,多”, cũng không có những từ dưới dạng câu hỏi chính phản như “去不去,下不下雨,买不买,回不回来 v.v....”. Nên viết lại thành

不管你有没有钱,我都会一辈子跟着你,不离不弃。(Dù anh có giàu hay không, em vẫn sẽ theo anh hết suốt cuộc đời này, không bao giờ xa rời.)

Hoặc sửa lại thành

不管你是穷人还是富翁,我都会一辈子跟着你,不离不弃。(Dù anh là người nghèo hay tỷ phú, em vẫn sẽ theo anh hết suốt cuộc đời này, không bao giờ xa rời.)

Recent Posts

Leave a Comment