HOA VĂN GIAO TIẾP BÀI 5: CÁCH PHÂN BIỆT 想出来 và 想起来 TRONG TIẾNG HOA

Trong tiếng hoa, 想出来 và 想起来 có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.

1.想出来 có nghĩa là bạn nghĩ ra 1 điều gì đó, ở đây chữ “想” có nghĩa là “nghĩ”

       a. 我刚想出来了一个好办法。

           Mình vừa mới nghĩ ra một cách hay

       b. 对于这个计划,我们组已经想出三个方案来。

           Đối với kế hoạch này, nhóm chúng tôi đã nghĩ ra 3 phương án.

       c. 我现在很累,只想睡觉,什么建议也想不出来。

           Bây giờ mình rất mệt, chỉ muốn đi ngủ, nghĩ không ra kiến nghị nào cả.

         (“想不出来”là nghĩ không ra, trái nghĩa với “想出来”)

 

2.想起来 có nghĩa là bạn nhớ ra 1 điều gì đó, ở đây chữ “想” có nghĩa là “nhớ”

      a. Mình nhớ ra rồi, cậu ấy là Mark, bạn trai cũ của Mary.

          我想起来了,他就是麦克,玛丽的前男友。

          Không được nói 我想出来了,他就是麦克,玛丽的前男友。

      b. Mình nhớ ra rồi, bài nhạc này tên là “Ánh trăng hiểu lòng tôi”.

          我想起来了,这首歌的名字是“月亮代表我的心”。

          Không được nói 我想出来了,这首歌的名字是“月亮代表我的心”

      c. Bài nhạc này nghe quen quá, nhưng mình không nhớ ra là bài nhạc nào.

           这首歌听起来很熟,但我想不起来是哪首歌。

           Không được nói 这首歌听起来很熟,但我想不出来是哪首歌。

          (“想不起来”là nhớ không ra, trái nghĩa với “想起来”)

Recent Posts

Leave a Comment