Trong tiếng hoa, để diễn tả ý phủ định hoàn toàn, ta sử dụng từ “一点儿也不…” hoặc 一点儿...也没/...”

 1. 一点儿也不 + tính từ / cụm từ
 2. 这条裙子一点儿也不漂亮。

Chiếc đầm này không đẹp tí nào cả. (hoàn toàn không đẹp)

 1. 今天的作业一点儿也不难。

Bài tập về nhà của ngày hôm nay không khó tí nào cả. (hoàn toàn không khó)

 1. 他一点儿也不喜欢运动。

Cậu ấy không thích thể thao tí nào cả. (hoàn toàn không thích)

 1. 这件事我一点儿也不知道。

Việc này mình không biết gì hết. (hoàn toàn không biết)

 

 

 1. 一点儿 + danh từ + 也没有
 2. 他身上一点儿钱也没有。

Trên người cậu ấy không có một đồng nào hết. (hoàn toàn không có tiền)

 1. 他对这次考试一点儿信心也没有。

Đối với kỳ thi lần này cậu ấy không có tí lòng tin nào cả. (hoàn toàn không có lòng tin)

 1. 他对游泳一点儿兴趣也没有。

Em trai mình đối với môn bơi lội không có tí hứng thú nào cả. (hoàn toàn không có hứng thú)

 

 1. 一点儿 + danh từ + 也不/ + động từ
 2. 王星昨晚一点儿饭也没吃。

Tối hôm qua Vương Tinh không ăn miếng cơm nào cả. (hoàn toàn không có ăn cơm)

 1. 从早上到现在,我一点儿水也没喝, 渴死了!

Từ sáng đến giờ, mình không uống miếng nước nào hết, khát chết đi được! (hoàn toàn không có uống nước)

 1. 明月一点儿汉语也不会说。

Minh Nguyệt không biết nói một tí tiếng Hán nào cả. (hoàn toàn không biết nói)

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt