HOA VĂN GIAO TIẾP BÀI 9: MẪU CÂU GIẢ THIẾT “NẾU…THÌ….”

Trong tiếng hoa, để diễn đạt những câu mang ý nghĩa giả thiết “Nếu...thì...” ta sử dụng cụm từ “要是/如果...就...”. (要是 và 如果 đều có nghĩa là NẾU, ta có thể tùy ý sử dụng một trong hai chữ)

         a. 要是/如果你喜欢,我就买给你。Nếu em thích, thì anh mua cho em.

         b. 要是/如果明天不下雨,我就去爬山。Nếu ngày mai không mưa, thì mình sẽ đi leo núi.

         c. 要是/如果你考上大学,我就买给你一辆摩托车。Nếu con thi đậu đại học, thì mẹ sẽ mua cho con 1 chiếc xe máy.

***Chú ý 1: 要是 và 如果 có thể đứng trước hoặc sau chủ ngữ, nhưng 就 thì luôn luôn đứng sau chủ ngữ.

         d. Tối nay nếu bạn rảnh, thì chúng ta đi ăn mỳ cay nhé.

            今晚要是/如果有空儿,我们就去吃辣面吧 hoặc

            今晚要是/如果有空儿,我们就去吃辣面吧

           Không được nói 今晚要是/如果你有空儿,就我们去吃辣面吧。

***Chú ý 2: nếu cả 2 vế có cùng chủ ngữ, ta có thể lượt bỏ 1 trong 2 chủ ngữ.

         e. Nếu mình trúng số, thì mình sẽ mua một căn nhà ở quận 5.

            要是/如果中大奖,就买一套第五郡的房子 hoặc

            要是/如果中大奖,就买一套第五郡的房子

         f. Nếu bạn không tham gia, thì bạn gọi điện thoại báo mình một tiếng.

            要是/如果不参加,就打电话跟我说一声 hoặc

            要是/如果不参加,就打电话跟我说一声

***Chú ý 3: ngoài chữ 要是 và 如果ra, ta còn có thể dùng cụm từ “的话” để diễn đạt. 的话 cũng có nghĩa là NẾU, nhưng chỉ được đứng ở cuối vế thứ 1 (trước dấu phẩy), không bao giờ đứng đầu câu. Và trong câu giả thiết “Nếu...thì...” này có thể cùng lúc có cả 2 chữ 要是...的话 hoặc 如果...的话

         g. Nếu Thầy không tham gia được, thì đáng tiếc quá.

            老师不能参加的话,就太遗憾了 hoặc

            要是/如果老师不能参加的话,就太遗憾了

         h. Nếu chiếc điện thoại này dưới 5triệu, thì mình sẽ mua nó.

            这个手机五百万以下的话,我就买它  hoặc

            要是/如果这个手机五百万以下的话,我就买它

Recent Posts

Leave a Comment