Chương trình học HOA VĂN GIAO TIẾP này dành cho những bạn nào muốn tăng cường khả năng sử dụng tiếng Hoa giao tiếp với mọi người.

Với chương trình học HOA VĂN GIAO TIẾP tại Trung tâm gia sư Khởi Trí, mỗi buổi học là một chủ đề riêng, người học sẽ được thực hành, sử dụng tiếng Hoa giao tiếp với mọi người trong lớp liên tục và liên tục. Điều này sẽ giúp mọi người sử dụng tiếng Hoa giao tiếp như một thói quen, một phản xạ tự nhiên.

Giáo trình mang tính thực tiễn cao nhằm giúp học viên có thể ứng dụng ngay trong sinh hoạt và công việc. Ngoài giáo trình, Trung tâm gia sư Khởi Trí bổ sung phần bài tập, giúp học sinh củng cố và mở rộng thêm kiến thức.

giao-tiep-Trung-Quoc

Mục tiêu của chương trình học HOA VĂN GIAO TIẾP

  • Học, ghi nhớ và sử dụng thành thạo 2500 từ trong giao tiếp tiếng Hoa.
  • Có khả năng giao tiếp lưu loát trong các tình huống giao tiếp hằng ngày như chào hỏi, giới thiệu, gọi điện thoại, du lịch, mua sắm, nói về địa điểm, thời gian….
  • Có khả năng diễn đạt suy nghĩ trình bày ý kiến của bản thân xung quanh các nội dung giao tiếp xã hội như sở thích, học tập, công việc……
  • Có khả năng đọc hiểu và dịch các đoạn văn có liên quan đến các nội dung giao tiếp xã hội.
  • Có khả năng viết đoạn văn khoảng 300 chữ.
Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt