HSK_2Kỳ thi trình độ Hán ngữ (HSK) là kỳ thi tiêu chuẩn hóa cấp quốc gia được lập ra nhằm mục đích kiểm tra trình độ Hán ngữ của những người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Hán (Tiếng Trung hay tiếng Hoa). Kỳ thi trình độ Hán ngữ (HSK) do Trung tâm kiểm tra trình độ Hán Ngữ - trường Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh xây dựng và quản lý, bao gồm Kỳ thi trình độ Hán ngữ cơ bản (gọi tắt là HSK cơ bản). Kỳ thi Hán ngữ Sơ, Trung cấp (gọi tắt là HSK sơ trung) và kỳ thi Hán ngữ cao cấp (gọi tắt là HSK cao cấp). Kỳ thi HSK mỗi năm tổ chức định kỳ tại Trung Quốc và hải ngoại. Người có thành tích kiểm tra đạt tiêu chuẩn quy định có thể nhận được “Chứng chỉ trình độ Hán Ngữ” tương ứng với trình độ.

Dưới đây Trung tâm gia sư KHỞI TRÍ xin cung cấp các đề thi HSK mẫu của tất cả các trình độ bao gồm từ trình độ Sơ cấp (HSK1, HSK2) đến trình độ Sơ trung cấp (HSK3, HSK4) và trình độ Cao cấp (HSK5, HSK6). Sẽ thật tốt nếu như các bạn có thể làm bài thi thử trực tuyến tại website Trung tâm gia sư Khởi Trí www.trungtamgiasutienghoa.vn để làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời cũng để kiểm tra từ vựng, trình độ, khả năng của mình đã đạt đến nấc thang nào trên tiêu chuẩn quốc tế.

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI THI  HSK 3

Phần nghe:

Từ câu 1 đến 10: nghe mp3 và xem các câu liên quan đến hình nào ở trên

Từ câu 11 đến 20: sau khi nghe, bạn thấy câu viết này đúng hay sai  ( yes/no)

Từ câu 21 đến 40: chọn từ để trả lời câu hỏi vừa nghe

Phần đọc hiểu:

Từ 41 đến 50:  nối các câu 41-50 với phần ABCDEF phù hợp

Từ 51 đến 60 : chọn các từ ABCDEF điền vào ô của câu phù hợp

Từ 61 đến 70:  Chọn câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi

Phần viết: (vì là phần viết, nên không có trong bài thi trực tuyến)

Từ 71 đến 75:  sắp xếp các từ với thứ tự phù hợp

Từ 76 đến 80: dựa theo phiên âm, chọn từ thích hợp điền vào ô trống

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI THI  HSK 4

Phần nghe:

Từ câu 1 đến 10: sau khi nghe, bạn thấy câu viết này đúng hay sai  ( yes/no)

Từ câu 11 đến 45: chọn từ để trả lời câu hỏi vừa nghe

Phần đọc hiểu:

Từ 46 đến 55:  chọn các từ ABCDEF điền vào ô của câu phù hợp

Từ 56 đến 65: sắp xếp các câu A B C theo thứ tự phù hợp

Từ 66 đến 85:  Chọn câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi

Phần viết: (vì là phần viết, nên không có trong bài thi trực tuyến)

Từ 86 đến 95:  sắp xếp các từ theo thứ tự phù hợp

Từ 96 đến 100: đặt câu với các từ cho sẵn

HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM BÀI THI  HSK 5

Phần nghe:

Từ câu 1 đến 45: chọn từ để trả lời câu hỏi vừa nghe

Phần đọc hiểu:

Từ 46 đến 60:  chọn các từ ABCD điền vào ô của câu phù hợp

Từ 61 đến 70: chọn các câu ABCD có nội dung phù hợp với đoạn văn trên

Từ 71 đến 90:  Chọn câu trả lời phù hợp với nội dung câu hỏi

Phần viết: (vì là phần viết, nên không có trong bài thi trực tuyến)

Từ 91 đến 98:  sắp xếp các từ theo thứ tự phù hợp

Câu 99: viết 1 đoạn văn gồm các từ cho sẵn (khoảng 80 từ)

Câu 100: kết hợp hình ảnh viết 1 đoạn văn khoảng 80 từ.

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt