MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 14

爱上一个人不需要理由,不爱了,什么都变成了理由。

Ài shàng yí gè rén bú xū yào lǐ yóu, bú ài le, shén me dōu biàn chéng le lǐ yóu.

Trót yêu một người không cần lý do, không yêu rồi, cái gì cũng trở thành lý do.

Recent Posts

Leave a Comment