MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 15

世界上

最美的女人是妈妈,

最动听的名字是母亲。

有妈妈的地方就有爱,

有母亲的地方就是家。

祝福全天下的妈妈,母亲节快乐!

Shì jiè shàng, zuì měi de nǚ rén shì māmā, zuì dòng ting de míng zì shì mǔ qīn.

Yǒu māmā de dì fang jiù yǒu ài, yǒu mǔ qīn de dì fang jiù shì jiā.

Zhù fú quán tiān xià de māmā, mǔ qīn jié kuài lè!

Trên thế gian này, người phụ nữ đẹp nhất chính là Mẹ, tên gọi hay nhất chính là từ Mẹ.

Nơi nào có mẹ nơi ấy có tình yêu, nơi đâu có mẫu thân nơi ấy chính là nhà.

Chúc các Bà Mẹ trên thế gian,  ngày của Mẹ vui vẻ!

Recent Posts

Leave a Comment