MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 16

--------------------------------------------------------------

做人,千万不要看不起任何人。

你现在捞得好,不代表永远都那么好。

你现在捞得不好,不代表将来不好。

世界一直在变,

人的起落浮沉,谁都无法预料。

Zuò rén, qiān wàn bú yào kàn bu qǐ rèn hé rén.

Nǐ xiàn zài lāo dé hǎo, bú dài biǎo yǒng yuǎn dōu nà me hǎo.

Nǐ xiàn zài lāo dé bù hǎo, bú dài biǎo jiāng lái bù hǎo.

Shì jiè yì zhí zài biàn,

Rén de qǐ luò fú chén, shuí dōu wú fǎ yù liào.

Làm người, đừng bao giờ xem thường người khác.

Bây giờ bạn kiếm được nhiều, không có nghĩa sau này bạn vẫn sẽ như vậy

Bây giờ bạn kiếm không được nhiều, không có nghĩa sau này bạn cũng như thế.

Thế giới mỗi ngày đều đang thay đổi,

Sư thăng trầm của đời người, không ai có thể đoán trước được.

Recent Posts

Leave a Comment