MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 18

真正爱你的人绝不会离开你,即使他有千百个理由放弃你,但他却会找一个理由坚持下去

Zhēn zhèng ài nǐ de rén jué bù huì lí kāi nǐ, jí shǐ tā yǒu qiān bǎi gè lǐ yóu fàng qì nǐ, dàn tā què huì zhǎo yí gè lǐ yóu jiān chí xià qù

Người thật sự yêu bạn tuyệt đối sẽ không rời xa bạn, dù cho anh ấy có trăm ngàn lý do ruồng bỏ bạn, thì anh ấy vẫn sẽ tìm một lý do để tiếp tục kiên trì.

Recent Posts

Leave a Comment