MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 19

时间真的很好,让痛的不再痛了,让放不下的放下了,一切我都看清了。只是偶尔还是会不小心发呆,不小心想起,不小心泪流满面。但我已经能接受这个事实了,你已经和时间一起都过去了。

shí jiān zhēn de hěn hǎo, ràng tòng de bù zài tòng le, ràng fàng bù xià de fàng xià le, yī qiè wǒ doū kàn qīng le. zhǐ shì ǒu ěr hái shì huì bù xiǎo xīn fā dāi, bù xiǎo xīn xiǎng qǐ, bù xiǎo xīn lèi liú mǎn miàn. dàn wǒ yǐ jīng néng jiē shòu zhè gè shì shí le, nǐ yǐ jīng hé shí jiān yī qǐ doū guò qù le.

Thời gian thật sự rất tốt, nó khiến cho nỗi đau không còn đau nữa, thứ không buông được cũng đã buông xuống, em đã nhìn thấu mọi thứ. Chỉ là đôi khi vẫn hay bất cẩn để lòng ngơ ngẩn, bất cẩn để trái tim nhớ đến, và bất cẩn để nước mắt rơi trên khóe môi. Nhưng em đã có thể chấp nhận sự thật này, anh đã trôi đi cùng với thời gian.

Recent Posts

Leave a Comment