MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 20

分手后,

不可以做朋友,因为彼此伤害过。

不可以做敌人,因为彼此深爱过。

所以我们变成了最熟悉的陌生人。

Fēn shǒu hòu,

Bù kě yǐ zuò péng yǒu, yīn wéi bǐ cǐ shāng hài guò.

Bù kě yǐ zuò dí rén, yīn wéi bǐ cǐ shēn ài guò.

Suǒ yǐ women biàn chéng le zuì shú xī de mò shēng rén.

Sau khi chia tay,

Không thể làm bạn, vì đã từng tổn thương nhau.

Không thể làm kẻ thù, vì đã từng yêu thương nhau.

Thế nên chúng ta trở thành những người lạ quen thuộc nhất.

Recent Posts

Leave a Comment