MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 21

背叛伤害不了你,能伤害你的是你的太在乎。

分手伤害不了你,能伤害你的是回忆。

无疾而终的恋情伤害不了你,能伤害你的是希望。

你总以为是感情伤害了你,

其实伤害你的人永远是自己。

Bèi pàn shāng hài bù liǎo nǐ, néng shāng hài nǐ de shì nǐ de tài zài hū

Fēn shǒu shāng hài bù liǎo nǐ, néng shāng hài nǐ de shì huí yì

Wú jí ér zhōng de liàn qíng shāng hài bù liǎo nǐ, néng shāng hài nǐ de shì xī wàng

Nǐ zǒng yǐ wéi shì gǎn qíng shāng hài le nǐ,

Qí shí shāng hài nǐ de rén yǒng yuǎn shì zì jǐ.

Sự phản bội không thể làm tổn thương bạn, mà chính là sự để tâm của bạn đã làm bạn bị tổn thương.

Chia tay không thể làm tổn thương bạn, mà chính là hồi ức đã làm bạn bị tổn thương.

Cuộc tình tan vỡ không thể làm tổn thương bạn, mà chính là niềm hy vọng đã làm bạn bị tổn thương.

Bạn cữ ngỡ rằng tình cảm đã làm tổn thương bạn,

Nhưng thật ra kẻ làm bạn bị tổn thương lại chính là bản thân bạn.

Recent Posts

Leave a Comment