MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 17

没有人值得你流泪,值得让你这么做的人不会让你哭泣。

Méi yǒu rén zhí dé nǐ liú lèi, zhí dé ràng nǐ zhè me zuò de rén bú huì ràng nǐ kū qì

Không có người nào xứng đáng với nước mắt của bạn, người xứng đáng thì sẽ không bao giờ khiến cho bạn phải khóc.

Recent Posts

Leave a Comment