MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 3

 In MỖI NGÀY MỘT TỪ

希望有一天,有个这样的人,能够勇敢地拉起我的手,带我奔向幸福。

xī wàng yǒu yī tiān, yǒu gè zhè yáng de rén,néng gòu yǒng gǎn dì lā qǐ wǒ de shǒu,dài wǒ bēn xiàng xìng fú。

Hy vọng có một ngày. có một người như thế này, dũng cảm nắm lấy tay em, dẫn em đi đến hạnh phúc.

Recent Posts

Leave a Comment

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt