MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 4

 In MỖI NGÀY MỘT TỪ

两个人分手了,可以是陌生人,可以是朋友。但是时刻提醒自己,不是从前。

liǎng gè rén fēn shǒu le,  kě yǐ shì mò shēng rén, kě yǐ shì péng yǒu. dàn shì shí kè tí xǐng zì jǐ, bù shì cóng qián.

Hai người đã chia tay, có thể là người lạ, cũng có thể là bạn bè. Nhưng phải thường xuyên nhắc nhở chính mình, không phải trước kia.

Recent Posts

Leave a Comment

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt