MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 5

 In MỖI NGÀY MỘT TỪ

错爱,是喜欢穿却不合适的鞋。穿了脚疼,扔了心疼。

cuò ài, shì xǐ huān chuān què bù hé shì de xié. chuān le jiǎo téng, rēng le xīn téng.

Yêu nhầm, là thích một đôi giày không vừa với mình. Mang vào đau chân, vứt đi đau lòng.

 

Recent Posts

Leave a Comment

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt