MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 6

 In MỖI NGÀY MỘT TỪ

爱一个人很难,忘记一个人更难。

ài yī gè rén hěn nán, wàng jì yī gè rén gèng nán.

Yêu một người rất khó, quên một người lại càng khó.

Recent Posts

Leave a Comment

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt