MỖI NGÀY MỘT CÂU TIẾNG HOA BÀI 1

xiū shēn qí jiā zhì guó píng tiān xià 《礼记·大学》:“古之欲明明德于天下者,先治其国;欲治其国者,先齐其家;欲齐其家者,先修其身;欲修其身者,先正其心;欲正其心者,先诚其意;欲诚其意者,先致其知,致知在格物。物格而后知至,知至而后意诚,意诚而后心正,心正而后身修,身修而后家齐,家齐而后国治,国治而后天下平。” “Tu thân, tề gia, [...]

Liên Hệ

Vui lòng điền thông tin và send.

Not readable? Change text. captcha txt